Cotització del Lot de Nadal

20/12/2018
Laboral

El lliurament del Lot de Nadal cotitza a la Seguretat Social.

En espècie. Si el mes de desembre la seva empresa lliura un lot de Nadal als seus treballadors, aquest lliurament constitueix una retribució en espècie. Per tant:
El lliurament de la cistella cotitza a la Seguretat Social. Atenció! En concret, s'ha de cotitzar pel cost mitjà suportat. És a dir, cal dividir els costos totals que suposi el lliurament del lot entre el nombre de perceptors. Per exemple, si té 25 treballadors i el cost total ha estat de 1.000 euros, haurà d'integrar 40 euros en la base de cotització de cada treballador (1.000 / 25).
A més, la seva empresa queda obligada a efectuar un ingrés a compte de l'IRPF dels perceptors a favor d'Hisenda. Atenció! Si en el cas de l'exemple anterior el tipus de retenció mitjà de la seva plantilla és d'un 20%, haurà d'ingressar en Hisenda 200 euros (1.000 x 20%). Això sí: sàpiga que pot repercutir aquest ingrés a compte als treballadors, en aquest cas no suportarà aquest cost addicional.

Atès que un lot de Nadal constitueix un lliurament en espècie, la seva empresa ha de cotitzar a la Seguretat Social.