Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

03/02/2021
Ajuts i Subencions

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

  1. Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8291

Data de publicació: 10/12/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8291/1826300.pdf

  1. Subvencions per a projectes de foment de l'economia circular

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8295

Data de publicació: 15/12/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Residus de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8295/1827045.pdf

  1. Ajut econòmic extraordinari d'emergència i puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8287

Data de publicació: 4/12/2020

Termini: fins a l'esgotament de la dotació pressupostària

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8287/1825574.pdf

  1. Subvencions al Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8286

Data de publicació: 3/12/2020

Termini: fins a l'esgotament de la dotació pressupostària

Organisme oficial: Institut Català d'Energia

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825283.pdf

  1. Ajuts destinats a pal·liar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8284

Data de publicació: 1/12/2020

Termini: fins a l'esgotament de la dotació pressupostària

Organisme oficial: Departament d'Educació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824512.pdf

Com sempre estarem a la seva disposició per ampliar la informació que necessiti, i realitzar els tràmits preceptius que sol·licitin.