Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

02/11/2023
Subvencions

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal del sector porcí, cunícola, boví (programes de tuberculosi, rinotraqueïtis infecciosa bovina (IBR), llengua blava i febre Q), de petits remugants (programes de tuberculosi, agalàxia, febre Q i llengua blava) i apícola

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9016

Data de publicació: 9/10/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9016/1994651.pdf

2. Subvencions a projectes BruixIT per potenciar l'emprenedoria digital liderada per dones i la innovació tecnològica en el cooperativisme, en l'exercici 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9011

Data de publicació: 2/10/2023

Termini: 24/10/2023

Organisme oficial: Departament d'Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9011/1993666.pdf

3. Subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC-30 Plus)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9011

Data de publicació: 2/10/2023

Termini: 1/06/2024

Organisme oficial: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9011/1993552.pdf

4. Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en l'àmbit dels videojocs

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 907

Data de publicació: 10/10/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9017/1994825.pdf

5. Subvencions per a l'impuls de la llengua catalana a les empreses

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9014

Data de publicació: 5/10/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9014/1994360.pdf

6. Ajuts de minimis agrícoles sotmesos al Reglament 1408/2013, per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català alineats amb el Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya 2021-2026

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9026

Data de publicació: 24/10/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9026/1996734.pdf

7. Ajuts i beques a treballadors desocupats que participen en accions de formació professional i els ajuts per a empreses i/o entitats que acullen alumnes per a la realització de pràctiques professionals no laborals (SOC-BEQUES)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9024

Data de publicació: 20/10/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9024/1996317.pdf

8. Subvencions del Programa InnvESS - Treball Protegit per a l'any 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9027

Data de publicació: 25/10/2023

Termini: 9/11/2023

Organisme oficial: Departament d'Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9027/1996801.pdf