Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

02/09/2022
Ajuts i Subvencions

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions de minimis per al finançament d'actuacions a les Reserves de la Biosfera a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, destinades a agrupacions empresarials i professionals, autònoms i empreses corresponents a 2022-2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8741

Data de publicació: 30/08/2022

Termini: 1/10/2022

Organisme oficial: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=936583&type=01&language=ca_ES

2. Ajuts, per a l'any 2023, destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir la seva densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i per promoure l'aprofitament de la carn procedent de les peces capturades a fi d'introduir-la en el circuit de comercialització mitjançant el seu transport i recepció als punts logístics de carn de caça (PLCC) i/o establiments de manipulació de carn de caça (EMCC)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8742

Data de publicació: 31/08/2022

Termini: 1/10/2022

Organisme oficial: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=936616&type=01&language=ca_ES

3. Ajuts per afavorir l'autoocupació de les persones de 45 anys o més de la comarca del Maresme

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:  8721

Data de publicació: 1/08/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Consell Comarcal del Maresme

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8721/1921796.pdf

4. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la contractació de serveis per a l'acceleració del creixement de les empreses culturals, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8726

Data de publicació: 8/08/2022

Termini: 30/09/2022

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8726/1922879.pdf

5. Ajuts destinats a productors agraris dels sectors de l'equí de carn i de la poma per compensar la pèrdua d'ingressos derivada del conflicte bèl·lic d'Ucraïna

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:  8727

Data de publicació: 9/08/2022

Termini: Sin determinar

Organisme oficial: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8727/1923032.pdf

6. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de les empreses discogràfiques

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:  8728

Data de publicació: 10/08/2022

Termini: 13/09/2022

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8728/1923307.pdf

7. Ajuts destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres per a armadors/ores de les embarcacions de pesca de la modalitat d'arrossegament de la flota amb port base a Catalunya realitzada durant el període 2022, i els ajuts per als armadors/ores autònoms enrolats en les embarcacions de pesca de les modalitats d'encerclament i palangre de superfície de la flota amb port base a Catalunya realitzada durant el període 2021/2022 d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:  8729

Data de publicació: 11/08/2022

Termini: 10/10/2022

Organisme oficial: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8729/1923488.pdf

8. Ajuts destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres per a pescadors/ores de les embarcacions de pesca de la modalitat d'arrossegament de la flota amb port base a Catalunya realitzada durant el període 2022 d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:  8729

Data de publicació: 11/08/2022

Termini: 10/10/2022

Organisme oficial: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8729/1923474.pdf

9. Subvencions per a organitzadors d'activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:  8738

Data de publicació: 25/08/2022

Termini: Sin determinar

Organisme oficial: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8738/1924507.pdf

10. Ajuts a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització (PPIC) de les organitzacions de productors pesquers (OPP) i associacions d'organitzacions de productors pesquers (AOP) reconegudes en l'àmbit català, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca 

Data de publicació: 17/08/2022

Termini: Sin determinar

Organisme oficial: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:  8732