Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

01/12/2021
Ajuts i Subvencions

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

  1. Subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8538

Data de publicació: 8/11/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8538/1877473.pdf

  1. Ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2021 no coberts per la Resolució ARP/1533/2021, de 18 de maig

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8540

Data de publicació: 10/11/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8540/1877845.pdf

  1. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per fer front a les despeses financeres dels préstecs atorgats per l'Institut Català de Finances a empreses i entitats culturals per cobrir necessitats de liquiditat derivades de l'impacte de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8543

Data de publicació: 15/11/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8543/1878370.pdf

  1. Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8545

Data de publicació: 17/11/2021

Termini: 14/02/2022

Organisme oficial: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8545/1878826.pdf

  1. Línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8554

Data de publicació: 30/11/2021

Termini: 16/12/2021

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8554/1880707.pdf

  1. Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2021 corresponents a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8554

Data de publicació: 30/11/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Centre de la Propietat Forestal

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8554/1880595.pdf

  1. Subvencions destinades al programa Forma i insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8546

Data de publicació: 18/11/2021

Termini: 3/12/2021

Organisme oficial: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya                                           

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8546/1878962.pdf

  1. Subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOC-CONTRACTACIÓ)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8548

Data de publicació: 22/11/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Empresa i Treball                                     

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf

  1. Ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8550

Data de publicació: 24/11/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa                               

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8550/1879859.pdf

  1. Subvencions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8551

Data de publicació: 25/11/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Empresa i Treball                                     

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8551/1880017.pdf

Com sempre estarem a la seva disposició per ampliar la informació que necessiti, i realitzar els tràmits preceptius que sol·licitin. Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial.