Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

08/11/2021
Ajuts i subvencions

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

 1. Ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - ajuts agrària).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8513

Data de publicació: 30/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8513/1872363.pdf

 1. Subvencions per a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana, en la seva variant aranesa

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8517

Data de publicació: 6/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8517/1873418.pdf

 1. Subvencions per assistir a la trobada internacional amb editors i agents literaris de l'àmbit anglosaxó que s'organitzarà amb motiu del Programa Spotlight 2022. Focus de la Cultura Catalana a la Fira del Llibre de Londres

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8517

Data de publicació: 6/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8517/1873304.pdf

 1. Subvencions per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8517

Data de publicació: 6/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8517/1873332.pdf

 1. Subvencions per a actuacions d'internacionalització digital

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8522

Data de publicació: 14/10/2021

Termini: 16/11/2021

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8522/1874432.pdf

 1. Subvencions per al desenvolupament d'Espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8513

Data de publicació: 30/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8513/1872371.pdf

 1. Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8521

Data de publicació: 13/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de l'Habitatge de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8521/1874075.pdf

 1. Línia de cupons indústria 4.0 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8527

Data de publicació: 21/10/2021

Termini: 5/11/2021

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8527/1875393.pdf

 1. Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines corresponents a l'any 2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8527

Data de publicació: 21/10/2021

Termini: 19/11/2021

Organisme oficial: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8527/1875446.pdf

 1. Ajuts a la rehabilitació per a l'arranjament d'interior d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona per a l'any 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8525

Data de publicació: 19/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Consorci de l'Habitatge de Barcelona

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8525/1875030.pdf

 1. Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8530

Data de publicació: 26/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8530/1876029.pdf