CATALUNYA. Ajudes per a l'oci nocturn i els parcs infantils tancats

02/12/2020
Laboral

L'informem que en el DOGC el dia 26 de novembre s'ha aprovat la RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l'oci nocturn.

Les Ajudes per a locals d'oci nocturn i parcs infantils privats tancats des d'agost es pot demanar de manera telemàtica, juntament amb la documentació corresponent, des del 26 de novembre a les 12 hores fins a les 14.00 hores del dia 30 de desembre de 2020. La línia d'Ajudes està dotada amb 10 milions d'euros. Les subvencions consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb una aportació única de 6.000 euros per a establiments d'oci nocturn de menys de 10 treballadors, i de 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors. Per part seva, els parcs infantils privats reben una aportació única de 6.000 euros.

L'informem que en el DOGC el dia 26 de novembre s'ha aprovat la RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l'oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Qui pot sol·licitar aquestes Ajudes?

• Autònoms, microempreses i pimes dedicades a l'oci nocturn (discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut).
• Parcs infantils privats, encara afectats per les mesures de tancament acordades a l'agost passat.

6.000 euros per als parcs infantils i fins a 9.000 euros per a l'oci nocturn.

Les subvencions consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb una aportació única de 6.000 euros per a establiments d'oci nocturn de menys de 10 treballadors, i de 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors. Per part seva, els parcs infantils privats reben una aportació única de 6.000 euros.

Procediment simplificat de sol·licitud

La tramitació de les Noves Ajudes es podrà acer a través del Canal Empresa seguint un Procés simplificat.

A diferència de les anteriors, la convocatòria no quedarà tancada quan s'aconsegueixi l'import global de la línia, sinó que els beneficiaris podran continuar formalitzant sobre sol·licituds i es generarà una base de dades amb tots els sol·licitants.

Quan s'ampliï la dotació pressupostària els beneficiaris rebran l'ajuda segons l'ordre de la base de dades sense haver de fer cap tràmit nou. D'aquesta manera s'atendrà a tots els sol·licitants de manera més àgil i ràpida.

Aquestes subvencions es puc acumular a Subvenció Ajudes públiques i / o privades, nacionals o internacionals, ja sol·licitats.

Termini de sol·licitud

Les Ajudes per a locals d'oci nocturn i parcs infantils privats tancats des d'agost es pot demanar de manera telemàtica, juntament amb la documentació corresponent, des del 26 de novembre a les 12 hores fins a les 14.00 hores del dia 30 de desembre de 2020