Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes.

03/09/2020
Fiscal

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

  1. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8212

Data de publicació: 28/08/2020

Termini:  17/09/2020

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810565.pdf

  1. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8212

Data de publicació: 28/08/2020

Termini:  21/09/2020

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810535.pdf

  1. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d'especial interès cultural o patrimonial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8212

Data de publicació: 28/08/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810541.pdf

  1. Subvencions als centres d'activitats marítimes afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 corresponents a 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8203

Data de publicació: 18/08/2020

Termini:  15/09/2020

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8203/1810000.pdf

  1. Ajuts als Consells Reguladors de Denominacions d'Origen Protegides (DOP) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) per compensar la pèrdua d'ingressos a causa de la davallada de vendes en el mercat interior i exterior dels seus operadors inscrits com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8202

Data de publicació: 17/08/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809877.pdf

  1. Ajuts extraordinaris a les persones titulars de concessions de llotges pesqueres de Catalunya per compensar les pèrdues econòmiques i facilitar el manteniment de la seva competitivitat com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8208

Data de publicació: 24/08/2020

Termini: 25/09/2020

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8208/1810264.pdf

  1. Ajuts extraordinaris a les persones titulars de concessions de llotges pesqueres de Catalunya per compensar les pèrdues econòmiques i facilitar el manteniment de la seva competitivitat com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8197

Data de publicació: 10/08/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8197/1808943.pdf

  1. Subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8193

Data de publicació: 4/08/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

Vegeu el document:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8193/1808053.pdf

  1. Ajuts de minimis destinats a la millora dels processos productius i de l'eficiència de l'activitat de petits escorxadors d'ungulats domèstics

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8200

Data de publicació: 13/08/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809553.pdf