Canvis en matèria d'hipoteques.

26/06/2019

Des del passat 16 de juny està en vigor una nova llei sobre els contractes de crèdit immobiliari, que introdueix canvis en matèria d'hipoteques.

Des del passat 16 de juny està en vigor una nova llei sobre els contractes de crèdit immobiliari, que introdueix canvis en matèria d'hipoteques. Alguns dels canvis són aquests:
• Informació. A més de la informació que ha de lliurar el banc al client, aquest ha de comparèixer davant el notari que triï abans de la signatura de l'escriptura per a obtenir assessorament. El notari aixecarà una acta acreditant que el client ha rebut la informació que exigeix la llei i l'assessorament del notari. Aquesta acta no esdevingui aranzel notarial, i és necessària per a inscriure la hipoteca.
• Vendes. Com a regla general, es prohibeix que el banc obligui el client a contractar altres productes per a concedir-li la hipoteca, però amb excepcions (per exemple, el banc pot exigir una assegurança de danys sobre l'habitatge, encara que ha d'acceptar que es contracti amb una altra asseguradora que ofereixi condicions equivalents). Sí que es permet que el banc ofereixi millores en les condicions del préstec si el client contracta voluntàriament determinats productes.
• Despeses. Respecte a les despeses de constitució de la hipoteca, el client només haurà de pagar la taxació, i el banc les despeses de notari, registre i gestoria, així com l'Impost d'Actes Jurídics Documentats.