Calendari del contribuent: Novembre 2019.

06/11/2019
Fiscal

L'Agència tributària ha posat, com en anys anteriors, a la disposició del contribuent, el calendari del contribuent 2019.

Per a recordar el compliment de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, al llarg de 2019, l'Agència tributària ha posat, com en anys anteriors, a la disposició del contribuent, el calendari del contribuent 2019.

Els recordem ara les principals obligacions tributàries del mes de novembre.

Fins al 5 de novembre:

RENDA

•Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2018, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 20 de novembre:


RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
•Octubre 2019. Grans empreses:

111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230


IVA

•Octubre 2019. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:

349

•Octubre 2019. Operacions assimilades a les importacions:

380

IMPOST SOBRE LES PRIMES DE SEGURS

•Octubre 2019:

430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

202

•Agost 2019. Grans empreses:

553, 554, 555, 556, 557, 558

•Agost 2019. Grans empreses:

561, 562, 563

•Octubre 2019.

548, 566, 581

•Octubre 2019.

570, 580

•Tercer trimestre 2019. Excepte grans empreses:

553, 554, 555, 556, 557, 558

•Tercer trimestre 2019. Excepte grans empreses:

561, 562, 563

Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

•Octubre 2019. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

•Tercer trimestre 2019. Pagament fraccionat: 583