Avís de l’AEAT sobre els terminis de presentació de les taxes Tobin i Google

20/01/2021
Fiscal

L’AEAT ha publicat una nota al seu web sobre els terminis de presentació i ingrés dels nous impostos sobre transaccions financeres (taxa Tobin) i sobre determinats serveis digitals (taxa Google).

L'informem que l'AEAT ha publicat una nota al seu web sobre els terminis de presentació i ingrés dels nous impostos sobre transaccions financeres (taxa Tobin) i sobre determinats serveis digitals (taxa Google).

Impost sobre transaccions financeres

L'impost sobre les transaccions financeres aprovat per la Llei 5/2020, de 15 d'octubre (BOE 16 d'octubre), va entrar en vigor el 16 de gener de 2021.

El seu període de liquidació és mensual i el termini de presentació ordinari és del 10 al 20 del mes següent al període de liquidació mensual corresponent.

No obstant això, per a aquest primer exercici d'aplicació, 2021, la presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents als mesos de gener i febrer de 2021, s'efectuarà en el termini previst per a la presentació i ingrés de l'autoliquidació corresponent al mes de març de 2021 (del 10 al 20 d'abril de 2021). Per tant, les primeres autoliquidacions de l'impost no es presentaran fins al 10 d'abril de 2021.

Impost sobre determinats serveis digitals

L'impost sobre determinats serveis digitals aprovat per la Llei 4/2020, de 15 d'octubre (BOE 16 d'octubre), també va entrar en vigor el 16 de gener de 2021.

El seu període de liquidació és trimestral. Actualment el termini de presentació, previst al projecte d'ordre ministerial que aprovarà el model d'autoliquidació de l'impost, és el mes següent al període de liquidació corresponent.

No obstant això, per a aquest primer exercici d'aplicació, 2021, la presentació i ingrés de l'autoliquidació del primer trimestre del 2021, s'efectuarà en el termini previst per a la presentació i ingrés de l'autoliquidació corresponent al segon trimestre de 2021 (del 1 al 31 de juliol de 2021). Per tant, les primeres autoliquidacions de l'impost no es presentaran fins al 1 de juliol de 2021.