Autònoms RETA. Deutes complementaris durant el mes de febrer

25/02/2021
Laboral

L'informem que aquest mes de febrer, a més de les quotes del període d'ingrés corresponent, es carregaran deutes complementaris.

Des de la Tresoreria General de la Seguretat Social, aquest mes de febrer, a més de les quotes del període d’ingrés corresponent, es carregaran deutes complementaris per l'import de diferències resultants de l'actualització de liquidacions de períodes anteriors, recalculats a conseqüència de modificacions en les dades d'afiliació o en les condicions de cotització.

L'informem que aquest mes de febrer, a més de les quotes del període d'ingrés corresponent, es carregaran deutes complementaris per l'import de diferències resultants de l'actualització de liquidacions de períodes anteriors, recalculats a conseqüència de modificacions en les dades d'afiliació o en les condicions de cotització.

La majoria d'aquests deutes complementaris es poden deure a aquests motius:

  • Actualització dels tipus de AT/EP i cessament de l'any 2020 per a treballadors autònoms (es deuran en mesos successius des de febrer del 2021 les diferències corresponents als períodes de gener a agost del 2020).
  • Revisió de les bonificacions aplicades en supòsits de prestacions per naixement i cura del menor gaudides per treballadors autònoms a temps parcial (si la diferència afecta a diversos períodes els deutes s'aniran emetent en mesos successius des de febrer del 2021).