Augment de les prestacions per ERTO, que correspongui per tenir fills a càrrec.

14/04/2020
Laboral

COVID-19. El SEPE reconeixerà d'ofici l'augment de les prestacions de les persones afectades per ERTO, que correspongui per tenir fills a càrrec.

Segons una nota del SEPE, una vegada tinguin reconegudes les prestacions de totes les persones afectades per ERTO, el SEPE regularitzarà d'ofici l'augment de les quantitats que corresponguin, als qui no disposessin de la dada de fills a càrrec, sense que les persones afectades hagin de realitzar cap reclamació.

L'informem que el SEPE ha comunicat una nota en la qual explica que a fi d'accelerar el reconeixement de les sol·licituds col·lectives que estan presentant les empreses amb la relació de treballadors afectats per expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major o per causa econòmica, tècnica, organitzativa, i de producció, inicialment només s'han tingut en compte els fills a càrrec, dels quals el SEPE tenia informació en el seu sistema.

Una vegada tinguin reconegudes les prestacions de totes les persones afectades per ERTO, el SEPE regularitzarà d'ofici l'augment de les quantitats que corresponguin, als qui no disposessin de la dada de fills a càrrec, sense que les persones afectades hagin de realitzar cap reclamació.