Augment de la paternitat.

28/03/2019
Laboral

Una recent norma ha augmentat la durada de la suspensió del contracte per paternitat. Què ha de saber sobre aquest tema?

Una recent norma ha augmentat la durada de la suspensió del contracte per paternitat. Què ha de saber sobre aquest tema?

A partir d'abril. Si un dels seus treballadors té un fill a partir de l'1 d'abril de 2019, tindrà dret a gaudir de la suspensió del seu contracte per paternitat durant vuit setmanes (si hagués tingut el fill abans d'aquesta data, la paternitat seria de cinc setmanes). D'aquestes vuit setmanes, les dues primeres s'han de gaudir de forma ininterrompuda immediatament després del part. Atenció! La paternitat encara serà més llarga a partir de 2020. En concret:
A partir de l'1 de gener de 2020, la durada serà de 12 setmanes, de les quals les quatre primeres s'hauran de gaudir després del part.
A partir de l'1 de gener de 2021, la paternitat serà de 16 setmanes (mateixa durada que la maternitat), de les quals les sis primeres s'hauran de gaudir després del part.

Gaudir la resta. Una vegada el seu empleat hagi gaudit dels períodes obligatoris després del part (dues setmanes en 2019, quatre en 2020 i sis en 2021), tingui en compte:
L'afectat podrà optar per gaudir la resta de la paternitat de forma seguida, o bé per períodes setmanals fins que el seu fill compleixi 12 mesos. Anotació. En tot cas, haurà de comunicar a la seva empresa amb una antelació mínima de 15 dies el gaudi de cada període setmanal (o el gaudi acumulat d'aquests períodes).
Així mateix, previ acord amb la seva empresa (pel que vostè pot oposar-se), el gaudi de la resta de la paternitat podrà ser a temps complet o a temps parcial. Anotació. Per exemple, si el seu empleat té un fill a l'abril, haurà de gaudir de dues setmanes de paternitat després del part, podent gaudir de les sis següents a raó de el 50% si així ho pacten. En tal cas, prestarà els seus serveis a raó de el 50% durant dotze setmanes cobrant la prestació pel 50% de temps restant.

Sense permís retribuït. Com veu, la paternitat s'inicia de forma immediata després del part. Anotació. Això implica que el permís retribuït de dos dies que existia per naixement de fill (a càrrec de l'empresa) s'ha derogat, per la qual cosa el seu empleat ja no ho podrà gaudir.

La paternitat serà de vuit setmanes durant 2019, de 12 setmanes durant 2020 i de 16 setmanes a partir de l'any 2021.