Aprovats ajuts de 3.000 euros per a joves “ninis” que emprenguin un negoci.

09/09/2020
Administratiu

L'informem que al BOE del dia 4 de setembre, i amb efectes des del 5 de setembre, s'ha publicat l'Ordre ICT/816/2020, de 10 d'agost, que estableix les bases reguladores dels ajuts dirigits al foment de l'emprenedoria de joves.

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha publicat una Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts dirigits al foment de l'emprenedoria de joves d'ambdós sexes, de més de 16 anys i menors de 30 que no tinguin cap ocupació laboral ni es trobin estudiant o realitzant algun cicle formatiu reglat (coneguts com a “ninis”), inscrits en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i que contempla la concessió d'una subvenció de 3.000 euros per beneficiari per a la cobertura de l'activitat econòmica realitzada en els 6 mesos següents des de l'inici formal de l'activitat. La quantitat no podrà superar el 75% de l'import de les despeses subvencionables.

L'informem que al BOE del dia 4 de setembre, i amb efectes des del 5 de setembre, s'ha publicat l'Ordre ICT/816/2020, de 10 d'agost, que estableix les bases reguladores dels ajuts dirigits al foment de l'emprenedoria de joves, d'ambdós sexes, de més de 16 anys i menors de 30 que no tinguin cap ocupació laboral ni es trobin estudiant o realitzant algun cicle formatiu reglat (coneguts com a "ninis"), inscrits en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

En concret, la finalitat que es pretén amb aquestes subvencions d'ajuts és que les persones joves, d'ambdós sexes, sense ocupació, ni integrades en els sistemes d'educació o formació, de més de setze anys i menors de trenta, puguin iniciar un projecte emprenedor i generar autoocupació.

La Fundació EOI aportarà un ajut sota la modalitat de subvenció fins a un màxim de 3.000,00 € per beneficiari per a la cobertura de l'activitat econòmica realitzada en els 6 mesos següents des de l'inici formal de l'activitat d'emprenedoria. Aquesta quantitat no podrà superar el 75% de l'import de les despeses subvencionables.

El pagament de la subvenció es realitza prèvia justificació, a la finalització del període subvencionable, pel beneficiari de la realització de l'activitat objecte de l'ajuda.

Es consideren conceptes susceptibles d'ajut i, per tant, despeses subvencionables, sempre que siguin necessaris per al desenvolupament del projecte empresarial, les despeses derivades de la posada en marxa d'un nou projecte empresarial realitzades durant els sis primers mesos d'activitat, que hi estiguin vinculades i que podran ser els descrits o anàlegs:

 1. Despeses corresponents al pagament de cànons d'entrada per franquícia.
 2. Col·laboracions externes / assessories.
 3. Programes formatius.
 4. Programes d'acceleració empresarial.
 5. Missions comercials, participació en fires.
 6. Disseny de la imatge corporativa.
 7. Disseny i elaboració de pàgines web o portals corporatius virtuals.
 8. Posicionament web.
 9. Disseny i elaboració de catàlegs de productes i/o serveis.
 10. Desenvolupament de prototips de R+D (pot incloure material i fungibles necessaris per a la construcció i posada a punt de prototips).
 11. Inversions en patents i models d'utilitat. Taxa de sol·licitud de registre de marca o nom comercial a escala nacional en la OEPM. (Només primera marca i una classe). Haurà d'aportar imprès oficial de sol·licitud de registre de marca o nom comercial.
 12. Despeses de constitució de la societat.
 13. Certificació de sistemes de gestió i productes: qualitat, mediambiental, R+D+i, seguretat.
 14. Adaptació i implantació de la normativa de protecció de dades personals (LOPD) i adaptació del lloc web a la llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE).