Ampliació del termini per la concessió d'avals ICO.

19/11/2020
Fiscal

COVID-19. Aprovada l'ampliació del termini per a la concessió d'avals ICO fins al 30 de juny de 2021

Al BOE del dia 18 de novembre s'ha publicat el Reial decret llei 34/2020 de mesures urgents de suport a la solvència empresarial que introdueix una sèrie de mesures relacionades amb els avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), com l'ampliació del termini per a la concessió d'avals de les dues línies en funcionament fins al 30 de juny de 2021 i l'extensió del termini màxim per retornar els crèdits en tres anys, fins a un màxim de vuit anys, i del període de carència fins a un màxim de 24 mesos.

L'informem que al BOE del dia 18 de novembre s'ha publicat el Reial decret llei 34/2020 de mesures urgents de suport a la solvència empresarial que introdueix una sèrie de mesures relacionades amb els avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), amb efectes des del 19 de novembre de 2020.

En concret s'estableixen les següents mesures: 

  • L'ampliació del termini per a la concessió d'avals de les dues línies en funcionament fins al 30 de juny de 2021 i l'extensió del termini màxim per retornar els crèdits en tres anys, fins a un màxim de vuit anys, i del període de carència fins a un màxim de 24 mesos.

Pel fet que la intenció del Govern és fer costat a les empreses solvents, els sol·licitants no es podran trobar en situació de concurs de creditors o el seu préstec en mora.

  • Les entitats bancàries hauran de respondre a les sol·licituds d'ampliació en un termini màxim de 30 dies, no podran augmentar de manera injustificada el tipus d'interès ni exigir la contractació de productes vinculats i hauran de mantenir les línies de circulant fins al 30 de juny de 2021 per als clients que compleixin els criteris d'elegibilitat i comptin amb un préstec avalat a l'empara d'alguna de les dues línies d'avals d'ICO.

L'ICO podrà accedir al CIRBE i rebaixes d'aranzels

També es preveu una rebaixa del 50% en els aranzels notarials i registrals en registrar les operacions d'ampliació i s'autoritza l'ICO a dirigir-se directament a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) per agilitar la comprovació dels impagats que li comuniquin les entitats financeres.

L'ICO ja té accés al CIRBE, però només per a la informació dels seus clients directes. Amb el canvi, podrà sol·licitar informació de clients que estan rebent finançament avalat per consultar quines posicions tenen en altres bancs.

Per a més informació vegeu: línies d'avals COVID-19

Mesures addicionals

Així mateix, per reforçar les mesures de suport a la liquiditat i ampliar el seu abast, es podran beneficiar dels avals de la línia de 40.000 milions d'euros per a liquiditat i inversió aprovada al juliol els pagarés incorporats al mercat alternatiu de renda fixa (MARF). D'aquesta manera es fomenta el manteniment de les fonts de liquiditat proporcionades pels mercats de capitals, com a alternativa al finançament bancari.

Aquestes mesures són addicionals a les aprovades en les últimes setmanes per la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics per reforçar la solvència i el finançament empresarial, en particular per fer costat a les empreses exportadores a través de la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació (CESCE).

En primer lloc, s'ha creat una línia extraordinària de cobertura de crèdits de circulant dotada amb 1.000 milions d'euros, donant així continuïtat a la línia del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. En segon lloc, s'ha ampliat en 100 milions d'euros la línia especial d'avals i circulant per a PIME i empreses no cotitzades. I, finalment, s'ha creat una nova línia de cobertura d'avals per a empreses cotitzades, per un import de 1.000 milions d'euros i amb vigència temporal fins a desembre de 2021.

Inversions estrangeres

Tal com succeeix des del mes de març amb les inversions estrangeres procedents de països extracomunitaris, a partir d'ara i fins al pròxim 30 de juny per les inversions procedents de la Unió Europea també serà necessària l'autorització prèvia del Govern. Es tracta d'inversions que  es destinin a empreses cotitzades, o bé que siguin superiors a 500 milions d'euros i que es dirigeixin a empreses estratègiques no cotitzades. Per al cas de les inversions d'origen extracomunitari, el control previ es manté 'sine die'.

D'aquesta manera, el Govern suspendrà les operacions quan l'inversor, extracomunitari o també comunitari, passi a ostentar una participació igual o superior al 10% del capital social d'una societat espanyola que operi en un sector estratègic, o quan a causa de l'operació societària, acte o negoci jurídic, se'n prengui el control.