Alta en el ROI

19/03/2019
Fiscal

Si la seva empresa no realitza normalment compres en altres països de la UE però creu que pròximament ho farà, dese d'alta ja en el ROI. Així evitarà que el seu proveïdor li repercuteixi l'IVA del seu país.

Si la seva empresa no realitza normalment compres en altres països de la UE però creu que pròximament ho farà, dese d'alta ja en el ROI. Així evitarà que el seu proveïdor li repercuteixi l'IVA del seu país.
Alta en el ROI
IVA. Si la seva empresa adquireix béns o serveis d'un altre empresari de la Unió Europea, pot sol·licitar al seu proveïdor que li expedeixi la factura sense l'IVA del país d'origen (ni cap altre IVA). Atenció! No obstant això:
Per a això és imprescindible que la seva empresa estigui inscrita en el Registre d'Operadors Intracomunitaris (ROI) i disposi del CIF IVA (que serà el seu mateix CIF espanyol precedit de les sigles “ÉS”).
Tingui en compte que si no facilita el seu CIF IVA, el proveïdor li haurà de repercutir l'IVA del seu país. Atenció! En aquest cas, la seva empresa no podrà deduir-l'hi en les seves declaracions periòdiques d'IVA i haurà de sol·licitar la seva devolució a Hisenda amb el model 360 (amb la tardança i gestions que això comporta).

Sol·liciti-ho ja. Hisenda disposa d'un termini màxim de tres mesos per a resoldre les sol·licituds d'inclusió en el ROI (encara que en la pràctica el termini no sol demorar-se més de 15 dies). Anotació. Per tant, si preveu que la seva empresa realitzarà alguna d'aquestes compres en els pròxims mesos, el millor és que sol·liciti ja el seu CIF IVA i no esperi a l'últim moment.
Com sol·licitar-ho?
Declaració. Perquè li assignin el seu CIF IVA, present una declaració censal (model 036) sol·licitant l'alta en el ROI (marqui en el model les caselles 130 i 582). Atenció! Després de presentar la seva sol·licitud, pot ser que Hisenda li demani justificar els motius pels quals sol·licita l'alta en el ROI (a vegades ho fa perquè en les operacions intracomunitàries es produeixen molts fraus). En aquest cas:
Si la seva empresa ja té en marxa una operació intracomunitària, aportació les dades del proveïdor amb el qual la realitzarà i una descripció d'aquesta operació. Anotació. Així mateix, aportació la comanda efectuada, o el pressupost que li hagi enviat el proveïdor.
Si encara no té en marxa cap operació d'aquest tipus, informe a Hisenda que necessita disposar del CIF IVA perquè en breu explorarà el mercat d'un determinat país per a ampliar les seves possibilitats de negoci.
En tot cas, sàpiga que actualment aquest tipus de requeriments d'Hisenda són menys freqüents que abans, en haver-se generalitzat les operacions amb empreses europees.