Ajuts per a projectes de modernització i adaptació del comerç de proximitat.

16/09/2020

Aquests projectes s'emmarquen dins del "Programa de Suport a la Competitivitat del Comerç Detallista 2020" que desenvolupen conjuntament la Secretaria d'Estat de Comerç i la Cambra de Comerç d'Espanya.

La Secretaria d'Estat de Comerç i la Cambra de Comerç d'Espanya han obert la convocatòria pública d'ajuts dirigits a entitats locals per impulsar projectes singulars que estiguin destinats a la modernització del comerç i la seva adaptació a les noves formes de venda, a rehabilitació integral o la incorporació de solucions tecnològiques en mercats municipals, entre altres objectius. El termini de sol·licituds està obert fins al dia 30 de setembre de 2020.

L'informem que la Secretaria d'Estat de Comerç i la Cambra de Comerç d'Espanya han obert la convocatòria pública d'ajuts dirigits a entitats locals per impulsar projectes singulars que estiguin destinats a la modernització del comerç i la seva adaptació a les noves formes de venda, a rehabilitació integral o la incorporació de solucions tecnològiques en mercats municipals, entre altres objectius.

Aquests projectes s'emmarquen dins del "Programa de Suport a la Competitivitat del Comerç Detallista 2020" que desenvolupen conjuntament la Secretaria d'Estat de Comerç i la Cambra de Comerç d'Espanya.

A través d'aquests ajuts, finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), es pretén contribuir a la millora de la competitivitat del comerç, a l'enfortiment del teixit comercial local i a optimitzar les vendes de tots dos a través de la modernització dels equipaments comercials.

La presentació de sol·licituds es podrà realitzar fins al dia 30 de setembre a les 14.00 hores i es realitzarà a través de la seu electrònica de la Cambra de Comerç d'Espanya.

Es podran acollir a la present convocatòria els projectes promoguts per comunitats autònomes, ajuntaments, diputacions i capítols, així com altres entitats i agrupacions de municipis recollits en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

La convocatòria i model de sol·licitud està disponible a:

https://sede.camara.es/sede/tramites/TR0000002780