Accés dels hostalers a la prestació extraordinària per suspensió d'activitat.

09/11/2020
Laboral

Canvi de criteri: el Ministeri d'Inclusió flexibilitza l'accés dels hostalers a la prestació extraordinària per suspensió d'activitat

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha adoptat un criteri pel qual flexibilitza l'accés a la prestació extraordinària per suspensió temporal de l'activitat per a treballadors autònoms, pel qual els hostalers que no realitzin servei a domicili o de recollida al local podran presentar una declaració responsable per accedir a la nova prestació extraordinària.

L'informem que el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha publicat un criteri, vinculat a l'article 13 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (publicat el passat 30 de setembre), pel qual els hostalers que no realitzin servei a domicili o de recollida al local podran presentar una declaració responsable per accedir a la nova prestació extraordinària.

La norma esmentada indicava que un dels requisits per l'accés a aquesta prestació, és que els treballadors autònoms havien d'estar afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència de resolució de l'autoritat laboral competent com a mesura de contenció de la propagació del virus SARS-CoV-2. Per tant, fins ara molts autònoms del sector de l'hostaleria que sol·licitaven l'ajuda a la mútua se'ls denegava indicant que podien realitzar serveis de lliurament a domicili.

En definitiva, amb el nou criteri, els hostalers autònoms que NO prestin els serveis esmentats podran accedir:

  • A la prestació extraordinària per suspensió d'activitat, mitjançant sol·licitud a la mútua i aportant la declaració responsable.
  • A la prestació compatible amb l'activitat si estimen que la seva facturació ha caigut un 75% respecte a l'últim trimestre de l'any passat.

Quant als hostalers que SÍ QUE realitzin aquest servei de repartiment a domicili o recollida al local, podran accedir a la prestació compatible, amb l'estimació de facturació assenyalada anteriorment.

 

L'ampliació a aquests supòsits es produeix després que en alguns territoris s'hagi suspès l'activitat de la restauració, excepte en el servei a domicili, amb l'objectiu de mitigar la propagació de la COVID-19.

La mesura s'ha adoptat després de diverses queixes de les principals associacions de treballadors autònoms, que van denunciar la desprotecció d'aquest sector a pesar que la Seguretat Social va abonar el passat 30 d'octubre 234,21 milions d'euros a més de 256.000 treballadors autònoms als quals els va ser reconeguda alguna de les prestacions posades en marxa per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de la COVID-19. D'ells, gairebé 15.000 van ser beneficiaris de la prestació per suspensió temporal de l'activitat. En aquest mes, es van registrar de mitjana 3,265 milions d'afiliats a la Seguretat Social en el règim d'autònoms, 1.816 més que al setembre.